Kumlama ve Boyama Hizmetleri
Teknocorr olarak Kumlama ve Boya hizmetlerini Uluslararas1 Kaplama Sertifikas1na sahip kurucular1m1zla,kaliteyi yüksek tutarak
uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.