PosiTector Smart Link

TEKLİF SEPETİNE EKLE
2 YIL
STOKTA VAR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


PosiTector SmartLink:


Ak1ll1 cihaz1n1za PosiTector SmartLink ile kablosuz olarak balan1l1r
Ak1ll1 New Way Tedbir için ...
PosiTector SmartLink ve ücretsiz mobil uygulamas1 sanal PosiTector mastar halinde cep telefonunuzu veya tabletinizi açar kolay kullan1ml1 dokunmatik ekran
Her okuma  an1nda ak1ll1 cihaz1n1za iletilir
Üç renkli LED karanl1k ve gürültülü ortamlarda an1nda geri bildirim salar
Kaplama kal1nl1k, çi noktas1, yüzey profil problar1 ile uyumludur.
Hafif ve kompakt tasar1ml1d1r 3 adet  alkalin pil ile çal1_1r.

 


Görülmemi_ Mobil Entegrasyon (internet balant1s1na gerek olmadan)


Dokunmatik ekran ,klavye ,mikrofon,kamera, e-posta, WiF0, Bluetooth, olmak üzere ak1ll1 cihazlar1n1z1n tüm imkanlar1ndan kolayl1kla faydalanabilirsiniz.

Otomatik e_le_tirme Bluetooth Low Energy (BLE) balant1s1 ile  10m   (30 feet)  uzakl1kta dahi çal1_abilirsiniz.

Kolay ve h1zl1 _ekilde olu_turduunuz raporlar1n1z1 PDF format1nda kaydedebiliriniz.

Alm1_ olduunuz ölçümleri  toplu ya da gruplar halinde görüntüleyebilirsiniz.
belirli bir bölgeyi veya yeri  resim üzerinde çizebilir aç1klama  notlar1 ekleyebilirsiniz

Yaz1l1 veya sesli notlar eklenebilir.

Alm1_ olduunuz ölçümler an1nda dokunmatik ekran1n1zda.


Bir resmin içinde belirli bir yer veya bölgeyi tan1mlamak için  çizim kullanarak görüntüleri aç1klama.

 

 

0nternet Balant1s1 ile sorunsuz Çevrimiçi Entegrasyon


Ölçüm verilerini bulut üzerinden payla_, yedekle, senkronize et
AutoSync modu alm1_ olduunuz verileri an1nda buluta yedekler-  Herhangi bir hesap   açmaya gerek yoktur.

Depolad11z verileri an1nda buluttan tekrar çekebilirsiniz.  sesli veya yaz1l1 notlar eklenebilir  Kendi  PosiSoft.net hesab1n1zla  senkronizasyon  salar.
Cihaz1n1zda e-posta yoluyla an1nda profesyonel PDF raporlar1 ve CSV verileri payla_abilir , AirPrint ", Dropbox ve dier uygulamalar kullan1labilir.

 


                                                   Henüz PosiTector SmartLink yok mu? PosiTector App yükleyin ve ilk kullan1c1lardan olun !